O firmie
Pracownia Projektowa "ANMAR" S.C. założona została w 1996 roku.
Od tego czasu wykonujemy dla Państwa projekty wewnętrzne oraz doprowadzenia mediów sanitarnych do budynku lub działki tj. wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, ciepłociągu.
Wykonujemy wszystkie projekty w pełnym zakresie inżynierii sanitarnej, również projekty wraz z innymi branżystami.
Możemy wystąpić na Państwa życzenie o warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci, wykonujemy projekt, uzgadniamy z wszystkimi branżami.
Do Państwa rąk trafia pełne opracowanie gotowe do złożenia w Urzędzie.
Jednego z naszych inżynierów można także powołać na kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Projekty
Wykonujemy:
- projekty sieci i przyłączy instalacji:
  - wodociągowych,
  - kanalizacji sanitarnych,
  - kanalizacji deszczowych,
  - gazowych,
  - ogrzewania,
  - solarnych,

- projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- projekty koncepcji i analiz programowych,
- świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowane charakterystyki energetyczne,
- operaty wodnoprawne,
- orzeczenia techniczne,
- kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne.
Projekty wykonujemy zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Ustawą Prawo Budowlane.
Specjalizujemy się również w wykonywaniu projektów technologicznych, np:
- Stacji Uzdatniania Wody,
- Kotłowni,
- Oczyszczalni ścieków,
- Stacji Podnoszenia i Redukcji ciśnienia wody,
- Automatycznych myjni samochodowych.
Mapa
Kontakt
Dane firmowe
Pracownia Projektowa „ANMAR” S.C. A.Krysiński, A.Krysińska-Datta, M.Datta
ul. Hodowlana 14, 
81-606 Gdynia
NIP: 586-16-99-145
Kontakt
tel./fax: +48 58 7181298
tel. kom.: +48 691521745 - inż. Andrzej Krysiński
tel. kom.: +48 609562850 - mgr inż. Marek Datta
e-mail: pracowniaanmar@op.pl